Psykisk helsearbeid

Psykisk helsearbeid

Psykisk helsearbeid har sine kontorer i 2. etg. Rådhuset, Storgata 28, Dokka. Ta kotakt på telefon 61 11 60 00

Avdelingsleder: Mary Gjefle

Tjenesteområdeleder Velferd: Berit Dokkebakke Navrud

Vi gir tilbud om individuell oppfølging, dagtilbud, og gruppetilbud, boveiledning og fritidskontakt-tjeneste til mennesker med ulike psykiske lidelser/problemer og mennesker i krise og vanskelige livssituasjoner.

Dagtilbud

Lavterskeltilbud til mennesker med psykiske lidelser.

Dagavdelingen har sine lokaler i kjelleren under rehabavdelingen på Landmo (Inngang fra Gamlevegen)

"Stasjon"

Lavterskeltilbud  for mennesker med rusproblemer. 

Lokaler på gamle Dokka jernbanestasjon.

Kommunepsykolog

Nordre Land kommune har egen psykolog

Psykososialt kriseteam

Støttegruppa for psykososialt arbeid er ei tverrfaglig sammensatt gruppe som kan gi psykisk omsorg og støtte ved større ulykker, alvorlig fysisk/psykisk skade eller brå og uventet død, samt selvmordstruede og etterlatte ved selvmord.

Tips en venn Skriv ut