Psykisk helsearbeid

Psykisk helse- og rustjeneste

Vi har kontorer i 2. etg. Rådhuset, Storgata 28, Dokka. Ta kotakt på telefon 61 11 60 00

Avdelingsleder: Mary Gjefle

Tjenesteområdeleder Velferd: Berit Dokkebakke Navrud

Vi gir tilbud om individuell oppfølging, dagtilbud, og gruppetilbud, boveiledning og fritidskontakt-tjeneste til mennesker med ulike psykiske lidelser/problemer og mennesker i krise og vanskelige livssituasjoner.

  • forebygging, kartlegging og behandling
  • rehabilitering og habilitering
  • oppfølging
  • skadereduksjon
  • henvendelse per telefon, mail/brev eller lignende
  • alle kan henvende seg, også om de er bekymret for andre, etter samtykke fra den det gjelder
  • vi kartlegger behov, ønsker, utfordringer, ressurser og muligheter
  • eget Rusteam med hovedmål å redusere rusmiddelbruk/misbruk. Fokus på forebygging blant barn og unge.

Dagtilbud

Lavterskeltilbud til mennesker med psykiske lidelser.

Dagavdelingen har sine lokaler i kjelleren under rehabavdelingen på Landmo (Inngang fra Gamlevegen)

Kommunepsykolog

Nordre Land kommune har egen psykolog

Psykososialt kriseteam

Støttegruppa for psykososialt arbeid er ei tverrfaglig sammensatt gruppe som kan gi psykisk omsorg og støtte ved større ulykker, alvorlig fysisk/psykisk skade eller brå og uventet død, samt selvmordstruede og etterlatte ved selvmord.

Tips en venn Skriv ut