Rådmannen og ledergruppa

Ledergruppa i Nordre Land kommune består av rådmann, 2 stabsledere og 6 tjenesteområdeledere. Nedenfor finner du en oversikt over ansvarsområder de enkelte har. Stabsleder John Lømoen er konstituert rådmann fra 1.12.17.

Kommunalsjef John Løvmoen
Konstituert rådmann John Løvmoen

Konstituert rådmann John Løvmoen

Kontaktinformasjon

Øverste administrative leder (Klv § 23):

Sjefskontoret
Lederutvikling/-oppfølging
Kontaktmøte Hovedtillitsvalgte
Arbeidsmiljøutvalget (leder)
NAV
Regionale saker
 

Saksansvaret for:

 • Formannskap
 • Kommunestyre

Økonomi og IKT:

 • Handlingsplan/Økonomiplan
 • Budsjett
 • Finans
 • Innkjøp
 • Controller prosjekt
 • Fakturering/innfordring
 • Eiendomskattekontor
 • Skatteoppkreverkontor/innfordring skatt
 • Konsesjonskraft
 • Kommuneregnskap og regnskap for kirkelig fellesråd
 • IKT

Øvrig overordnet oppfølgingsansvar på kommuneledelsesnivå:

 • Beredskap
 • Kommunal forvaltning/jus

 

 

Geir Ove Mittet
Stabsleder Geir Ove Mittet

Stabsleder HR og Service Geir Ove Mittet

Kontaktinformasjon

Fagansvaret for:

Formannskapet - Administrative saker

Arbeidsmiljøutvalg

Likestillingsutvalg

Faggruppe HR/Lønn

 

 • Arbeidsgiverpolitikk
 • Personal
 • Lønn
 • Organisasjons- og lederutvikling
 • Kompetanse
 • Forhandlinger
 • Arbeidsrett
 • Arbeidsmiljø/HMS/Sykefravær
 • Opplæringskontor
 • Sekretær Kontaktmøte Hovedtillitsvalgte (HTV)

 

Tjenesteområdeledere

Tjenesteområdeleder Helse og omsorg: Tom Rune Bratlien

Tjenesteområdeleder Velferd: Berit Dokkebakke Navrud

Tjenesteområdeleder Grunnskole: Anne Mari Kind

Tjenesteområdeleder Barnehage: Gunvor Finstuen Framnes

Tjenestområdeleder Samfunnsutvikling: Per Olav Bergli

Tjenesteområdeleder Kultur: Svein Ladehaug

Tips en venn Skriv ut