Rådmannen og ledergruppa

Ledergruppa i Nordre Land kommune består av rådmann, 2 stabsledere og 6 tjenesteområdeledere. Nedenfor finner du en oversikt over ansvarsområder de enkelte har.

Rådmann Jarle Snekkested
Rådmann Jarle Snekkested

Rådmann Jarle Snekkestad

Kontaktinformasjon

Øverste administrative leder (Klv § 23):

Sjefskontoret
Lederutvikling/-oppfølging
Kontaktmøte Hovedtillitsvalgte
Arbeidsmiljøutvalget (leder)
NAV
Regionale saker
 

Saksansvaret for:

 • Formannskap
 • Kommunestyre
Kommunalsjef Inger Berit Heilmdal
Stabsleder Inger Berit Heilmdal

Stabsleder Inger Berit Heimdal

Kontaktinformasjon

Fagansvaret for:

 • Formannskapet - Administrative saker
 • Arbeidsmiljøutvalg
 • Likestillingsutvalg

Faggruppe HR/Lønn

 • Arbeidsgiverpolitikk
 • Personal
 • Lønn
 • Organisasjons- og lederutvikling
 • Kompetanse
 • Forhandlinger
 • Arbeidsrett
 • Arbeidsmiljø/HMS/Sykefravær
 • Opplæringskontor
 • Sekretær Kontaktmøte Hovedtillitsvalgte (HTV)

 

Kommunalsjef John Løvmoen
Stabsleder John Løvmoen

Stabsleder John Løvmoen

Kontaktinformasjon

Økonomi og IKT:

 • Handlingsplan/Økonomiplan
 • Budsjett
 • Finans
 • Innkjøp
 • Controller prosjekt
 • Fakturering/innfordring
 • Eiendomskattekontor
 • Skatteoppkreverkontor/innfordring skatt
 • Konsesjonskraft
 • Kommuneregnskap og regnskap for kirkelig fellesråd
 • IKT

Øvrig overordnet oppfølgingsansvar på kommuneledelsesnivå:

 • Beredskap
 • Kommunal forvaltning/jus

 

 

Tjenesteområdeledere

Tjenesteområdeleder Helse og omsorg: Tom Rune Bratlien

Tjenesteområdeleder Velferd: Berit Dokkebakke Navrud

Tjenesteområdeleder Grunnskole: Anne Mari Kind

Tjenesteområdeleder Barnehage: Gunvor Finstuen Framnes

Tjenestområdeleder Samfunnsutvikling: Per Olav Bergli

Tjenesteområdeleder Kultur: Svein Ladehaug

Tips en venn Skriv ut