Brannilustrasjon

Reduser brannfaren i bolig og hytte

Med gode rutiner og riktig brannsikringstiltak reduseres risikoen for at noen skades eller omkommer ved brann.

42% av alle boligbranner starter i elektrisk utstyr. Mange er sløve med å trekke ut støpselet på apparater som ikke er i bruk. TV-er og vaskemaskiner topper listen over apparater som det starter brann i. En TV-brann kan gi omfattende skader. Eksploderer billedrøret i TV-apparatet kan flammer og gass spre seg ut i rommet og starte en alvorlig brann på kort tid.

Tips for å unngå brann :

  • Sjekk at komfyr, vaskemaskin og tørketrommel er slått av
  • Slå av TV med av-knappen på apparatet, ikke bare med fjernkontrollen
  • Sjekk at levende lys er slukket
  • Ikke sett levende lys nær brennbare materialer
  • Sjekk at ingen varmeovner er tildekket
  • Rengjør kjøkkenvifte for brannfarlig fett
  • Undersøk om det er svimerker eller sterk varmgang i sikringsskap
  • Se etter svimerker i ledninger, støpsler, kontakter og lamper
  • Overbelastning av skjøte-kabler er ikke uvanlig, sjekk kabelen for skader

 

Tips en venn Skriv ut