Tonlia

Reguleringsplan for Tonlia

I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 12-14 varsles oppstart av arbeidet med revisjon av reguleringsplan for Tonlia.

Revisjonen skal sørge for å gi et oppdatert og helhetlig plangrunnlag tilpasset innholdet i kommuneplanens arealdel. Planen skal ivareta både de utbygde og ikke-utbygde områdene, og ta de hensyn som eventuelt må tilføyes på grunn av ny kunnskap. Fullstendig oppstartsvarsel og planavgrensning kan se under.

Eventuelle merknader til oppstartsvarselet sendes skriftlig til Nordre Land kommune, Postboks 173, 2882 DOKKA, eller e-post: postmottak@nordre-land.kommune.no innen 28. juli 2017.Reguleringsplan for Tonlia

Varsel om oppstart

Oversiktskart

Planområdet

Gjeldende reguleringsplan

Gjeldende reguleringsbestemmelser

 

Tips en venn Skriv ut