Boks for måling av radon

Rimelig radonmåling

Alle boligeiere som har bruksareal nær bakkeplan anbefales av Strålevernet å foreta en radonmåling i vinterhalvåret.

Regional innkjøpsenhet, i Gjøvikregionen, har gjennomført en anbudskonkurranse om radonmåling for husstandene i Gjøvikregionen og Gran kommune. Firmaet Radonlab vant konkurransen. Tilbudet gjelder kjøp av radonmålere(sporfilmer) til kr 110. Det skal minimum bestilles 2 stk sporfilmer. Tilbudet gjelder for husstander i Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Nordre Land, Søndre Land og Gran kommune.

 Avtalen innebærer at Gjøvikregionen helse- og miljøtilsyn IKS  og Statens Strålevern mottar kopi av samtlige analyseresultater.

Måleresultatene vil ikke publiseres på en slik måte at enkeltmålinger kan gjenkjennes.

Bestilling:

For å nyte godt av tilbudet må tilbudskoden: gjøvik benyttes ved bestilling. Oppgi antall målere du trenger. Du vil så bli bedt om å fylle ut kontaktopplysninger før du sender bestillingen. Etter noen dager vil du få tilsendt målepakken i posten. En giro vil følge med.

 Bestill på:       www.radonlab.com/gjovik   

eller ta kontakt med Radonlab på tlf: 21 96 03 50 (tilbudskode: gjøvik)

 Målepakken sendes i posten. Du legger selv ut sporfilmboksene og returnerer disse etter endt måleperiode.

 Eller ta kontakt med Gjøvikregionen helse- og miljøtilsyn tlf 61 13 42 90 – E-post: postmottak@ghmt.no

Brosjyre

Tips en venn Skriv ut