Boks for måling av radon

Rimelig radonmåling

Statens strålevern anbefaler alle boligeiere å måle radon.  Strålevernet anbefaler å foreta radonmåling i vinterhalvåret.

GJØVIKREGIONEN HELSE- OG MILJØTILSYN tilbyr i samarbeid med firmaet Eurofins Radonlab AS rimelige radonmålinger. Tilbudet gjelder for husstander i Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Nordre Land, Søndre Land og Gran kommune. Forutsetningen for rabatten på over 50 %, er at måleresultater gjøres tilgjengelige for Gjøvikregionen helse- og miljøtilsyn IKS, bostedskommunen og Statens strålevern. Miljørettet helsevern og kommuneoverlegene vil dermed få et bedre grunnlag for å vurdere radonforholdene i kommunene.

Måletidspunkt

Måling av radon bør begrenses til tidsrommet fra midten av oktober til midten av april, fordi innemiljøet er mest stabilt i vinterhalvåret. For å vurdere helserisiko og behov for tiltak mot radon må måling gjennomføres over minimum 2 måneder, slik at tidsvariasjonene midles ut.

Hvor mange sporfilmbokser bør en bestille?

Dette avhenger av hvor mange oppholdsrom du har i de tre nederste etasjene. Med det menes rom hvor en oppholder seg mye, f.eks. stue, soverom, kjellerstue, kontor, hobbyrom, hybel i underetasjen etc. Det bør brukes en radonmåler per rom. Har du flere soverom i underetasjen bør du måle i hvert av disse rommene, selv om ikke alle brukes daglig.

Hvordan bestille radonmåling med sporfilm og få med rabatten for Gjøvikregionen?

Når du har funnet ut hvor mange sporfilmer du trenger klikker du på bestillingslenken under og du vil bli sendt til Eurofins Radonlabs – nettbutikk hvor du kan bestille.

Pris pr. målebrikke kr 115,00 inkl. analyse av resultatet. Fraktkostnad kommer i tillegg.  Det må bestilles minimum 2 sporfilmbokser for å få rabatten for Gjøvikregionen.

Bestill her:       http://www.radonlab.com/gjovik       Bruk passord: gjøvik. Oppgi antall målere du trenger. Du vil så bli bedt om å fylle ut kontaktopplysninger før du sender bestillingen. Etter noen dager vil du få tilsendt målepakken i posten. En giro vil følge med.

Eller ta kontakt med Radonlab Eurofins AS på tlf.: 21 96 03 50 (husk å oppgi tilbudskode «Gjøvik»)

Utleieboliger

Alle som leier ut bolig plikter ifølge  Strålevernforskrift (§ 6) å kontrollere radonnivået i utleieboligen samt gjøre eventuelle utbedringer.

Et generelt krav i strålevernforskriften er at radonnivået skal være så lavt som praktisk mulig. Forskriften opererer imidlertid også med noen grenseverdier. Dersom radonnivået er høyere enn 100 Bq/m³, må det settes inn tiltak for å senke radonnivået så lavt som praktisk mulig. Tiltakene må dokumenteres. Radonnivået skal aldri overstige 200 Bq/m³.

Radonbrosjyre for Gjøvikregionen

Det er også aktuelt å ha med advarsel om useriøse pågående aktører som tilbyr dyre og unødvendige «pakkeløsninger». 

Link om det finnes på  https://ghmt.no/radon-og-useriose-telefonselgere/

 

Tips en venn Skriv ut