Bygg

Seminar for byggenæringa

07. februar kl. 12.00 – 15.30

Sted: Landsbyen Næringshage

Program

Innledning ved Landsbyen Næringshage og Nordre Land kommune

Ny byggteknisk forskrift, TEK 17

Orientering om TEK17 som nå er ute på høring.

Ved Sølvi Flobergseter

 

Brannteknisk lovverk og transport/oppbevaring av farlig gods

Ved brannsjef Tore Halden.

 

Frostsikring og våtrom
Ved Morten Lie

 

Overtakelsesforretning og garani i byggebransjen

Hvorfor finansinstitusjonene krever tilsynsmann vedr. byggelån.

Ved Ole Jonny Kalstad

 

Hvordan lykkes i bedriftsnettverk

Ved Arne Erik Fønhus

 

Kaffepause

 

Hvilke kurs ønsker byggenæringa at Landbyen Næringshage skal arrangere i 2017

Ved Lene Nordby Selnes

 

Hvordan vil bioøkonomisatsingen påvirke byggebransjen

Ved Arne Erik Fønhus og Ole Jonny Kalstad

 

 

Spørsmål og eventuelle innlegg fra byggenæringa.

Arrangører: Landsbyen Næringshage AS og Nordre Land kommune.

 

Påmelding til:       

Lene Nordby Selnes – 48 10 99 18 / lene@landsbyen-nh.no

Tips en venn Skriv ut