Skatte- og avgiftsvedtak 2018

Gebyrer og betalingssatser

Kommunestyret har 19.12 2017, i sak 92/17 fattet vedtak om:

  1. Ved beregning av forskuddstrekk for 2018, benyttes de av staten tillatte maksimalsatser for 2018.
  2. Etter vedtak i kommunestyret er de fleste kommunale avgifts- og betalingssatser forhøyet for budsjettåret 2018. www.nordre-land.kommune.no

Samtlige skatte- og avgiftsvedtak gjelder fra 1. januar 2018.

Gebyrer og betalingssater 2018

Tips en venn Skriv ut