Tømmerlunne[ 1]   cropped
Skogbruk
 
Skogbruk i Nordre Land har lange tradisjoner og vi er en av de største skogkommunene i Oppland.
 
63% av arealet er produktiv skog (600 000 dekar) og 23 % er andre skogområder. Tilveksten er ca 150.000m3 og det avvirkes 100-110.000 m3 pr år.
 
Kommunen preges av store høydeforskjeller og strekker seg fra Randsfjorden på ca 135 m.o.h. opp til Spåtindtoppen på 1414 m.o.h. Det er varmekjære lauvtreslag som Hengebjørk, Alm, Hassel, Lønn, Lind langs Randsfjorden, rundt Dokka og langs Nordsinnidalføret. Nærmere snaufjellet dominerer grana med et bjørkebelte opp mot tregrensa.
 
Trebasert næringsvirksomhet som sagbruk, laftebedrifter, møbelproduksjon, snekkerverksteder, varmeselskaper m.m er viktig i Nordre Land og disse næringene er i sterk vekst.

Nyheter

Co2 kretsløp

Tilskudd til gjødsling og tettere planting i skog

Det er innført tilskudd til gjødsling og tettere planting i skog. Begge tiltakene skal bidra til økt CO2 fangst.

Skogfond

Skogfond - hjelpemidler

Skogfond er en viktig ordning for å sikre investeringer i fremtidsskogen

Ungskogpleie

Markberedning

Skogkultur

Skogsveger

Velg tekststørrelse
A A A

Relevante sider