barkebillefeller

Snøskader på skogen og varm vår gir risiko for granbarkbiller – behov for opprydning i skogen

Det varme vårværet har gitt gode forhold for oppformering av granbarkbiller. Billene lever av svekkede og døende trær, men i store mengder kan de også angripe frisk skog. Over hele landet har kommunene overvåkningsfeller ute for å følge med på barkbillemengden, og så langt ser det ut som det er stor oppformering i år. Snøvinteren har gjort store skader på skog i en del høydelag, særlig lavereliggende. Sammen med vårvarmen gir dette økt risiko for barkbilleangrep på granskogen.

Vi oppfordrer derfor skogeierne til å befare skogen sin for å se om det er mye skogskader etter vinteren. Opprydning og hogst kan være nødvendig for å forebygge større barkbilleangrep. Rask opprydning kan bidra til å holde billepopulasjonen nede, og ideelt sett bør billeangrepet tømmer ut av skogen innen månedsskiftet juni/juli. I motsatt fall kan billene oppformere seg og også angripe frisk skog. 

Tips en venn Skriv ut