Produktsjonstilskudd

Søknad om produksjonstilskudd

Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket har søknadsfrist 15. mars med telledato 1. mars,

og søknadsfrist 15. oktober med telledato 1. oktober.

Det er utbetaling av tilskuddet en gang i året, ca 20. februar.

Søknad er nå kun via Altinn

Kontaktperson: Olaf Sæthre

Tips en venn Skriv ut