Untitled design (22)

Sommerhilsen fra rådmannens ledergruppe

GOD SOMMER!

Nå står sommerferien foran oss, og et hektisk halvår i ny organisasjon ligger bak oss. Vi løser et stort mangfold av oppgaver, og mange av dem er krevende, enten det er personretta tjenester eller planleggings- og utviklingsoppgaver. Det er imponerende hva vi får til, og undersøkelsene våre viser at brukerne er veldig godt fornøyde. Innenfor barnevern er det et stort arbeid i gang. Vi har nå oversikt i tjenesten og har kommet godt i gang med forbedringsarbeidet, og jeg vil takke alle medarbeiderne innenfor Land barnevernstjeneste for innsatsen. Det er viktig at vi alle støtter opp om det forebyggende arbeidet for barn og unge fremover. Til alle våre medarbeidere i alle tjenesteområder og i staben, vil jeg på vegne av rådmannens ledergruppe takke, og ønske dere alle en kjempebra sommer!

Mvh rådmann Jarle Snekkestad

Tips en venn Skriv ut