Sosialfaglig veileder

Sosialfaglig veileder skal bidra i skolemiljøet for å utvikle elevenes sosiale kompetanse i samspill med andre elever og voksne. De skal bidra til at elevene får et positivt og inkluderende klasse- og skolemiljø. Dette gjøres gjennom å stimulere klasse og skole på individnivå og systemnivå.

Sosialfaglig veileder arbeider på TBUS, DBS og DUS. De har eget kontor på skolene. Det henger en oversikt over organisering av uka deres på kontordøra på skolene.

Hvordan arbeider sosialfaglig veileder:

 • I samarbeid med lærer og elever å drøfte utfordringer på klasse- og individnivå.
 • I samarbeid med lærer å utarbeide forslag til tiltak for klasse og elev.
 • Gjennomføre individsamtaler og konflikthåndtering.
 • Gjennomføre miljøtiltak i klassen sammen med lærer og evaluere effekten.
 • Gjennomføre ulike grupper for å trene på sosiale ferdigheter og styrke impulskontroll som ART og Trygg Oppvekst (TO).
 • Samarbeide med andre hjelpeinstanser der dette er nødvendig; PPT, BV, psykisk helse, skolehelsetjenesten.
 • Samarbeide med elevrådet i saker som berører elevene.
 • Bistå i forhold rundt mobbing.
 • Bistå lærere i arbeidet med elever med utfordrende adferd.
 • Observasjon av individ, klasse- og læringsmiljø.
 • Bistå lærere ved akutte hendelser.
 • Være med på samarbeidsmøter vedrørende enkeltelever og læringsmiljø.
 • Samarbeid med foreldre.
 • Utarbeide og gjennomføre systemtiltak i samarbeid med lærere og skoleledelse.
 • Kartlegging av elevers sosiale kompetanse.

Kontaktinformasjon:

Line Kristenstuen (DUS/DBS): 916 69 982/61 11 67 56/61 11 68 56

line.kristenstuen(a)nordre-land.kommune.no 

Astri Hasle (TBUS/DBS): 988 14 375/61 11 69 55/61 11 67 56

astri.hasle(a)nordre-land.kommune.no 

Velkommen til en prat.

Tips en venn Skriv ut