SMIL

Spesielle miljøtiltak i jordbruket SMIL

Det er nytt søknadssystem for spesielle miljøtiltak i jordbruket – Smil -  fra 2019, som har fått navnet AGROS. ALLE søknader må opprettes i Altinn, slik som tilskuddssøknader om produksjonstilskudd og regionalt miljøprogram.

Det nye systemet er forventet klart midt i februar. Ny søknadsfrist 1. mars på smilsøknader.

Det kan søkes om tilskudd til tiltak som går ut over ordinær jordbruksdrift.

Kulturlandskapstiltak og biologisk mangfold, planleggings - og tilretteleggingsprosjekter, forurensningstiltak, tilgjengelighet/opplevelseskvalitet, freda og verneverdige bygninger, andre kulturminner/-miljøer og fangdammer og våtmarker er eksempler på noen områder der det kan søkes tilskudd.

Ta kontakt med landbruksforvaltningen i kommunen for nærmere informasjon. 

Kontaktperson: Werner Sveum

Tips en venn Skriv ut