SMIL, illustrasjonsbilde_300x225

Spesielle miljøtiltak i jordbruket

Frist for å søke om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) er løpende.

 

Det kan søkes om tilskudd til tiltak som går ut over ordinær jordbruksdrift.

Kulturlandskapstiltak og biologisk mangfold, planleggings - og tilretteleggingsprosjekter, forurensningstiltak, tilgjengelighet/opplevelseskvalitet, freda og verneverdige bygninger, andre kulturminner/-miljøer og fangdammer og våtmarker er eksempler på noen områder der det kan søkes tilskudd.

Søknadsskjema og mer informasjon om regelverket knyttet til SMIL-ordningen finner du her: Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket

Ta kontakt med landbruksforvaltningen i kommunen for nærmere informasjon. 

Tips en venn Skriv ut