Manntall_NLK_280x187

Står du i manntallet?

Manntallet er en oversikt over alle som har stemmerett. For å kunne stemme må du være innført i manntallet. Les mer om hvordan du kan sjekke hvor du er manntallsført her.

1. Du kan selv sjekke om du står i manntallet

Du kan undersøke om du står i manntallet når manntallslistene blir lagt ut i Sentrumsservice i Nordre Land rådhus (storgata 28, 2870 Dokka).  Listene blir liggende ute fra og med 13.juli frem til og med valgdagen (14. september).

2. Har du nylig flyttet til kommunen?
Hvis du nylig har flyttet til kommunen og melding om flytting ikke er mottatt i folkeregisteret innen 30. juni 2015, står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra. Da kan du velge om du vil stemme på valgdagen i den kommunen du har flyttet fra eller om du vil forhåndsstemme (10. august - 11. september).

3. Du kan klage dersom du ikke står i manntallet
Dersom navnet ditt ikke står i manntallslistene som er lagt ut, eller det er andre feil i listene, kan du klage til valgstyret. Klagen skal være skriftlig og den skal begrunnes. Klagen kan skrives i et vanlig brev eller ved å bruke følgende skjema.

Valgstyrets adresse er: Nordre Land kommune, Valgstyre, Postboks 173, 2882 Dokka.

Valgstyret vil oppdatere manntallet så lenge dette er praktisk mulig. Dersom du har klaget/krevet retting av manntallet, vil du motta melding om at oppdatering er foretatt så snart dette er gjort.

4. Har du spørsmål?
Har du spørsmål vedrørende manntallet, kan du ringe til kommunens sentralbord,
telefon 61 11 60 00.

 

Valgstyret i Nordre Land kommune

Tips en venn Skriv ut