Telefonliste avdelinger - Utskriftsvennlig
Etternavn Fornavn Adresse Telefon
Barnevern Storgata 28 915 94 687
Biblioteket Dokka Storgata 28 61 11 61 60
Biblioteket Torpa Nord-Torpvegen 10 61 11 69 95
Brann- og feievesenet Brannstasjonen Vest-Torpvegen 24 61 11 65 00
Dokka barneskole Dokka Villavegen 51 61 11 68 50
Dokka barneskole Skolefritidsordningen Villavegen 51 61 11 68 60
Dokka dagsenter Vokksgata 21 991 51 367
Dokka legesenter Landmovegen 5 B 61 11 46 00
Dokka renseanlegg Odnesvegen 82
Dokka ungdomsskole Dokka ungdomsskole Lyngvegen 1 61 11 67 50
Dokka vedsenter Vokksgata 21 61 11 60 00
Dokkahallen/Dokka stadion Lyngvegen 2
Driftsstasjonen Teknisk drift Vest-Torpvegen 24 61 11 65 04
Dæhli barnehage Dæhlilinna 77
Frivilligsentralen Stasjonsvegen 1 61 11 62 62
Furuholtet Furuholtet 15 959 74 191
Furulund barnehage Askeladden Nedre Smebyveg 11 941 73 306
Furulund barnehage Kvitebjørn Nedre Smebyveg 11 941 79 011
Furulund barnehage Tyrihans Nedre Smebyveg 11 941 65 553
Furulund barnehage Veslefrikk Nedre Smebyveg 11 941 66 055
Helsestasjon Dokka Landmovegen 5b 61 11 63 16
Helsestasjon Torpa Nord-Torpvegen 15 61 11 69 10
Hjemmetjenesten Dokka Storgata 28 61 11 63 52
Hjemmetjenesten Torpa Nord-Torpvegen 13 61 11 69 25
Kantine Rådhus 908 13 067
Kirken Den norske Storgata 30 61 11 61 26
Korsvold omsorgssenter Nord-Torpvegen 13 61 11 69 25
Korsvold omsorgssenter Kjøkken Nord-Torpvegen 13 61 11 69 28
Kulturskolen Lyngvegen 1 61 11 67 88
Landmo Avd .2 Landmovegen 5a 61 11 63 80
Landmo Avd. 1 Landmovegen 5a 61 11 63 90
Landmo Avd. 3 Landmovegen 5a 61 11 63 38
Landmo Dagavd. for eldre Landmovegen 5a 61 11 63 32
Landmo Hår og fotpleie Landmovegen 5a 61 11 63 56
Landmo Kjøkken Landmovegen 5a 61 11 63 62
Landmo Rehab Landmovegen 5a 61 11 63 37
Landmo Soltun Landmovegen 5a 61 11 63 70
Landmo Vaskeri Landmovegen 5a 61 11 63 57
Landmo sykehjem Landmovegen 5a 61 11 60 00
Lundhaug barnehage Hundremeterskogen Lundhaug Vest-Torprunden 504 941 46 920
Mariringen barnehage Bakvendtland Nord-Torpvegen 16 902 82 420
Mariringen barnehage Bitteliten Nord-Torpvegen 16 904 07 994
NAV NAV Storgata 28 55 55 33 33
Nordre Land læringssenter Nedre Smebyveg 3 61 11 62 10
Parken ungdomsklubb Storgata 36 A 61 11 65 65
Psykiatrisk dagavdeling Landmovegen 5 61 11 63 28
Rudsgata 10-12 Rudsgata 10-12 61 11 62 31
Rudsgata 2-4 Rudsgata 2-4 61 11 62 33
Rudsgata 6-8 Rudsgata 6-8 61 11 62 32
Sentrum kino Storgata 28 901 28 451
Sentrumsservice Storgata 28 61 11 61 00
Snertin Bofellesskap Torpavegen 24 61 11 03 14
Solheim barnehage Knerten Synnfjellvegen 115 904 73 884
Solheim barnehage Tiriltoppen Synnfjellvegen 115 904 72 113
Tannklinikken Dokka Lyngvegen1 61 21 92 90
Tannklinikken Torpa Nord-Torpavegen 15 61 21 92 95
Tildelingskontor Landmovegen 5 61 11 63 50
Tonlia barnehage Nordigarden Tonlia 5 947 91 222
Tonlia barnehage Nøtteliten Tonlia 5 948 32 522
Tonlia barnehage Sørigarden Tonlia 5 948 54 288
Torpa Legesenter Nord-Torpvegen 15 61 11 46 50
Torpa barne- og ungdomsskole Nord-Torpavegen 10 61 11 69 50
Torpa barne- og ungdomsskole Skolefritidsordningen Nord-Torpa vegen 10 913 43 174
Vaktmester Rådhuset Storgata 28 951 93 147
Øygardsjordet Barnehage 909 60 372
Øygardsjordet barnehage Sjarmtroll Landmovegen 13 976 13 442
Øygardsjordet barnehage Skogtrolla Landmovegen 13 976 16 854
Øygardsjordet barnehage Stortroll Landmovegen 13 976 16 729
Øygardsjordet barnehage Trollunga Landmovegen 13 976 16 517
Åsligata Avlastningsbolig Åsligata 17 959 64 046