Beredskap beitedyr i utmark falleferdig uthus_400x300

Tid for å sjekke gjerder og falleferdige bygninger på eiendommen din

Vi går en ny beitesesong i møte, og i den forbindelse er det veldig viktig at alle grunneiere går over eiendommene sine og sjekker gjerder og dårlig vedlikeholdte bygninger.

 

Nordre Land kommune oppfordrer alle grunneiere til å gå over gjerder og falleferdige bygninger nå etter at snøen har gått. En ny beitesesong står for døra, og innen noen uker vil det være sluppet beitedyr på utmark igjen.

Gjerdeloven hjemler plikt og rett til å holde gjerde.  Denne loven gjelder dersom annet ikke går fram av særlige rettsforhold eller avtaler.  Det er viktig at gjerdeloven overholdes av flere grunner:

- Gjerder som ikke er vedlikeholdt fungerer som feller for både ville dyr, husdyr og mennesker.

- Gjerder som ikke er vedlikeholdt kan lett føre til konfliktsituasjoner mellom husdyreiere og grunneiere når beitedyr kommer inn på områder de ikke bør komme inn på. I verste fall dreier dette seg om at dyra kommer helt inn i hagene til folk. 

Det er også viktig at bygninger som er i dårlig stand blir sett etter. De bør settes i stand eller rives helt. Om bygningene ser ut til å stå bra, må dører sjekkes. Dører og porter som slår inn fungerer også som dyrefeller, for både ville dyr og husdyr som søker ly i uthus, løer etc.

Har det vært gjerde på en eiendom fra gammelt av hviler det som oftest gjerdeplikt der. Gjerdeplikten mellom eiendommer står ved lag så lenge ikke annet er fastsatt ved gjerdeskjønn eller annet, f. eks. dom. Dette betyr at eksisterende gjerder i de fleste tilfeller ikke kan fjernes uten ved dom eller skjønn.

Kommunen oppfordrer med dette grunneiere og beitebrukere i Nordre Land til å forebygge skader på husdyr og konfliktsituasjoner ved å finne løsninger for vedlikehold av gjerder og sikring av falleferdige bygninger nå ved inngang til ny beitesesong. 

Ta kontakt med kommunen ved Plan og næring dersom du har spørsmål knyttet til gjerdeloven eller ønsker å tipse oss om gjerder eller bygninger som ikke er i forsvarlig stand.

 

Tips en venn Skriv ut