Tidlig forhåndsstemming

Generell informasjon om tidlig forhåndstemming
Velgere som oppholder seg innenriks, unntatt på Svalbard og Jan Mayen, og som ikke kan avgi stemme i perioden for forhåndsstemmegivning eller på valgtinget, kan avgi såkalt tidlig forhåndsstemme i perioden 3. juli - 9. august. Tidspunkt for tidligstemming må avtales i forkant med politisk sekretariat -
tlf. 61 11 60 00. Dersom du ønsker å avgi tidlig forhåndsstemme i en annen kommune, må du henvende deg til den kommunen du ønsker å stemme i.

Hvor og hvordan kan jeg "tidlig-forhåndsstemme"?
Ved tidlig forhåndsstemming gjelder andre regler for mottak av stemmergivninger enn i den ordinære forhåndsstemmeperioden og på valgdagene. Du vil få tildelt en generell stemmeseddel der du kan stemme på parti. Dette medfører at du mister retten til å gjøre endringer på rekkefølgen av kandidater som er oppført på valglisten. Stemmeseddelen stemples og velger legger stemmeseddelen i en stemmeseddelkonvolutt. Dersom du ikke har mottatt valgkort eller ikke har det med deg, vil stemmemottaker fylle ut et valgkort som legges sammen med stemmeseddelkonvolutten i en omslagskonvolutt. Velger legger omslagskonvolutten i urna. Stemmegivningen vil bli registrert i manntallet når det er tilgjengelig innen 10. august. Stemmegivningen bli behandlet slik at kravet til hemmelig valg ivaretas.

Velg tekststørrelse
A A A