Tiltopps

Til Topps Nordre Land

Til Topps Nordre Land starter mandag 28. mars kl 18.00 på Dokka stasjon. Det blir turer hver mandag frem til hovedarrangementet 24.–25. juni.

Vi inviterer alle som er interessert i integreringsarbeid i Norge til å bli med på fjelltur – mot toppen av Galdhøpiggen eller i fjellområdene rundt! Årets arrangement finner sted 24. -25. juni 2011. Til Topps er et årlig arrangement som foregår over to dager, og 2011 er fjerde gang det går av stabelen. Til Topps er ment å markere integreringsarbeidet i Norge, og målsettingene for prosjektet er at det skal bidra til:  

  • At det skapes varige lokale nettverk gjennom natur-, kultur- og relasjonsopplevelser.
  • At vennskap og kjennskap som etableres lever videre etter at turen er gjennomført.
  • Å gi positiv oppmerksomhet om integreringsarbeidet.
  • Å bygge opp under folks vilje til å delta i det praktiske integreringsarbeidet i sine nærmiljøer.
  • Å gi inspirasjon til å komme seg ut på treningsturer.
  
Til Topps Nordre Land starter mandag 28. mars kl 18:00 på Dokka stasjon og fortsetter med turer hver mandag framover til arrangementet 24. – 25. juni. Turgruppa er åpen for alle som ønsker å delta.
Aktivitetsplan er vedlagt. 

Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet (IMDi) og Norges Røde Kors har vært ansvarlige for de tre tidligere arrangementene, men i 2011 er i tillegg Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS) og Den norske Turistforening (DNT) med på samarbeidet

Tips en venn Skriv ut