Bålplass-Rudsgata-NLK-00629-3412

Tilrettelagte tjenester

Tilrettelagte tjenester yter tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne og avlastningstilbud for barn og unge de med særlig tyngende omsorgsarbeide. Vi har 5 bofellesskap, avlastningsbolig og dagtilbud. 

Enhetsleder: Marit Strande

 

Avdelingsleder Marthe Sollien

Åsligata avlastningsbolig tlf 91613598

Snertin tlf 61110314 / 91003933

 

Avdelingsleder Berit Ødegård Bjerke

Rudsgata 2-4 tlf 61116233 / 41514392

Rudsgata 6-8 tlf 61116232 / 91557632

 

Avdelingsleder Betina Veslehaug 

Rudsgata 10-12 tlf 61116231 

Furuholtet tlf 61118590 / 91599504

Tips en venn Skriv ut