Kunnskapsdepartementet

Tilskudd til lekeplasser, badeplasser og grøntareal

Lag og foreninger kan søke om kommunalt tilskudd til opparbeiding, drift og mindre investeringer.

Ordningen omfatter IKKE idrettsanlegg og nærmiljøanlegg.
Søknad sendes Nordre Land kommune - kultur, Postboks 173, 2882 Dokka.
Det er ingen søknadsfrist og søknadene behandles fortløpende.

Spørsmål vedr. tilskuddsordningen rettes til kultursjefen på tlf. 61 11 61 29 eller mobil nr. 991 02 984 eller via epost: svein.ladehaug@nordre-land.kommune.no

 

Tips en venn Skriv ut