Barnevern

Tilsynet i Land barneverntjeneste

Info om saken

Fylkesmannens foreløpige tilsynsrapport er nå sendt kommunen. Rådmannen har 14 dager på å uttale seg til rapporten, før den blir endelig.

Rapporten er i tråd med det fylkesmannen formidlet til kommunen i sluttmøtet den 30. januar. Kommunestyret i Nordre Land ble informert om dette den 21.2, og den 6.3 vil kommunestyret i Søndre Land vil bli informert.
Det er tre hovedavvik, med svært mange avvikspunkter under de tre hovedavvikene. Fylkesmannen peker på manglende internkontroll i alle ledd, og mange mangler i bruk av rutiner, fravær av rutiner og prosedyrer, manglende dokumentasjon og oppfølging, både når det gjelder bekymringsmeldinger, undersøkelser, hjelpetiltak og fosterhjemsoppfølging.

Kommunene tar fylkesmannens funn på alvor, og disse funnene ligger allerede til grunn for det forbedringsprosjektet som kommunene har igangsatt. Kommunenes fokus er nå å rette opp avvikene.

Endelig tilsynsrapport behandles i kommunestyret april.

Fylkesmannens foreløpige tilsynsrapport

Følgebrev

Sak på Fylkesmannens nettsider

Ny foreløpig rapport

 

Milepælsplan for Land barneverntjeneste oppdatert 19.6

Prosjektplan Land barneverntjeneste 2017-2018. Forsvarlige barneverntjenester

Svar på tilsynsrapport

Informasjonsskriv fra Land barneverntjeneste

 

Stadfestet rapport juni 2017

Brev endelig rapport

 

 

Tips en venn Skriv ut