Hjort (2)

Totalforbud mot saltstein

til hjortevilt

Vi vil få minne alle om at det er totalforbud mot å sette opp saltstein til hjortevilt!

Dette skyldes fare for spredning av CWD; skrantesjuke hos elg,hjort,rein og rådyr.

 

Viltansvarlig Nordre Land

Tips en venn Skriv ut