Villavegen utbedring_800x600

Trafikkavvikling ved skolestart Dokka barneskole

Det er mye anleggsarbeid rundt skoleområdet i forbindelse med bygging av ny av- og påstigning for skolebarn som blir kjørt til skolen og bygging av ballbinge.
Det betyr at trafikkavviklingen blir noe vanskeligere enn normalt første skoleuke.
Grusbanen nedenfor Dokka stadion kan ikke benyttes.

Skolebarn som går til skolen

Skolebarn som går til skolen langs Idrettsvegen skal gå langs muren på grusbanen bort til håndballbanen ved å følge sperrebånd som blir satt opp.
Skolebarn som går til skolen langs Villavegen kan fortsette bort Villavegen gjennom anleggsområde ved å følge sperrebånd som blir satt opp.
 
Skolebarn som blir kjørt til skolen
Skolebarn som blir kjørt til skolen via Villavegen skal slippes av i krysset Hensrudvegen-Villavegen.
Skolebarn som blir kjørt via Idrettsvegen og Furuvegen skal slippes av i krysset Idrettsvegen-Furuvegen.
 
Skolestart 1. klasse
Mandag morgen blir elevene i 1. klasse fulgt av sine foreldre til skolen. Nordre Land kommune anbefaler at flest mulig parkerer nede på parkeringsplassene ved skolebussparkering (bak Bondlid) slik at de kan gå sammen med sin elev opp Tannlegebakken.
Alternativt kan det kjøres ned Skolegata og finne parkering langs Skolegata og nede i krysset Skolegata nærmest skolen.
Det oppfordres til å utnytte de parkeringsmulighetene som finnes uten at normal trafikk og uttrykningskjøretøyer hindres.
 
Lærere
Lærere parkerer på de samme parkeringsplassene de brukte forrige skoleår.
De lærere som parkerer nedenfor håndballbanen skal kjøre ned Lyngvegen forbi Dokkahallen og benytte ny opparbeidet veg inne på håndballbanen.
 
I løpet av første skoleuke skal forholdene ha bedret seg da nye parkeringsplasser på grusbanen er ferdig og av- og påstigning for skolebarn som kjøres til skolen er ferdig flyttet til krysset Villavegen/Idrettsvegen.
Spørsmål kan rettes til undertegnede.
 
Nordre Land kommune ved Teknisk drift og Eiendom oppfordrer derfor alle til å være ute i god tid, gå gjerne til skolen og vis hensyn i trafikken.
 
Ønsker alle en fin skolestart!
 
 
Arne-Edgar Rosenberg
Leder Driftsavd.
Tlf: 90 78 10 19
Tips en venn Skriv ut