Trafikksikker kommune (2)

Trafikksikker kommune

13 kommuner i Oppland er blitt utnevnt som "Trafikksikker kommune". Nordre Land er en av dem og mottok godkjenning 9. desember 2015.

Trafikksikker kommune

Trygg Trafikk har utarbeidet kriterier for hva en trafikksikker kommune er og hvordan kommunene bør jobbe. I samarbeid med fylkeskommunene er disse kriteriene blitt til en godkjenningsordning. Godkjenningen gjelder for en 2-års periode (2015-2017). Kommunene må etter det opp til en ny sertifisering.

Å oppnå godkjenning innebærer ikke fravær av trafikkulykker, men at kommunen arbeider godt, målbevisst og helhetlig med trafikksikkerhet. 

Trafikksikker_kommune.jpg

Godt trafikksikkerhetsarbeid gir kommunen bra omdømme, trygt lokalmiljø, mindre skader og fornøyde innbyggere.

Kommunen er en viktig aktør i arbeidet med å forebygge trafikkulykker. Både som veieier, skole- og barnehageeier, arbeidsgiver og kjøper av transporttjenester har kommunen et viktig ansvar. I tillegg har kommunen en plikt til å arbeide tverretatlig og systematisk med trafikksikkerhet.

For å lykkes med kommunalt trafikksikkerhetsarbeid  må arbeidet skje i flere av kommunens etater. I tillegg må arbeidet forankres i den politiske og administrative ledelsen.

 

 
Tips en venn Skriv ut