Cos 4

Trygghetssirkelsen COS-P

Tilbud om kurs på helsestasjonen for foreldre med barn i alle aldre

Alle foreldre ønsker å gi sine barn en trygg og god nok oppvekst. Vi tenker at alle foreldre opplever utfordringer i hverdagen på ulikt vis. COS-P (Circle Of Security- Parenting) er et gruppetilbud, der vi følger videobasert kursopplegg. Kurset kan gi dere hjelp til å forstå barnets behov og signaler, samt hvordan dere kan forsøke å imøtekomme disse behovene og være gode nok foreldre. Kurset er laget ut fra forskningsbaserte grunnprinsipper om tema som syntes å være nødvendige betingelser for trygghet og brukes over hele verden. Det er en fordel å delta på alle samlingene da kapitlene bygger på hverandre. 

8 tirsdager kl. 17.15-19.15 
26. februar-30. april på Dokka helsestasjon


Påmelding til:

Tove Lillejordet, helsesøster:  tlf 61 11 63 12, tove.lillejordet@nordre-land.kommune.no
Mette Enevoldsen, jordmor:  tlf: 61 11 63 07, mette.b.enevoldsen@nordre-land.kommune.no

Ring hvis det er noe du lurer på! 

 

 

Tips en venn Skriv ut