Utlånsreglement

Utlånsreglement

  • Det er gratis å låne, og alle kan få lånekort.
  • Lånere under 15 år må ha underskrift av foresatte for å få lånekort.
  • Utlånstiden er 4 uker (2 uker for tidsskrifter, 1 uke for video/dvd).
  • Ved for sen levering, purres bøkene 3 ganger (gebyr kr.30 ved erstatningskrav).
  • Tapt eller ødelagt materiale erstattes etter følgende satser:
Billedbøker  kr 200,-
Barnebøker kr 250,-
Skjønnlitt. voksen kr 350,-
Faglitt. voksen  kr 350,-
Lydbøker voksen   kr 350,-
Lydbøker barn kr 250,-
DVD  kr 150,-
 
Spesielt verdifullt eller rimelig materiale erstattes etter skjønn.
Materiale innlånt fra andre bibliotek erstattes ihh. til lånegivende biblioteks satser.
 
Nasjonalt lånekort
Nasjonalt lånekort er for deg som gjerne låner i flere bibliotek. Du må oppgi fødselsnummeret ditt og ha fylt 15 år/eller ha underskrift av foresatte for å få et slikt lånekort.        
 
Velg tekststørrelse
A A A