Utleie plasser til salg, tivoli, utstillinger, Dokkahallen og svømmehallen

Utleie av plasser til salg tivoli, utstillinger mv. Leie er pr dag.

0 - 49 kvm                 kr 235,-
50 249 kvm               kr 380,-
250 - 499 kvm           kr 535,-
500 - 999 kvm           kr 730,-
over 1000 kvm          kr 915,-

Leie Dokkahallen pr time        kr 200,-

Leie av svømmehallen pr. time kr 650,-

SØKNAD OM FRITAK FRA BEALING AV LEIE FOR KOMMUNALE LOKALER

Lag som kan dokumentere at de tilfredsstiller kravene for å motta voksenopplæringsmidler kan med henvisning til Lov om Voksenopplæring § 7 og lovens forskrift § 10, søke om fritak fra betaling av leie for kommunale lokaler. For å tilfredsstille kravene må laget være tilknyttet et studieforbund. Laget må videre bl.a. ha minst 3 medlemmer over 14 år  som deltok på minst ¾ av undervisningen siste rapporteringsår. Evt. fritak gjelder øving i kommunal lokaler som foregår på hverdager i undervisningsåret, undervisningsferier unntatt, og ikke varer lengre enn til kl. 21:00. Søknad om fritak sendes kulturkontoret.

Tips en venn Skriv ut