Valgdagen - åpningstider og stemmesteder

Valgstyret i Nordre Land har bestemt at i vår kommune skal det være 2-dagers valg. 

Åpningstider for valglokalene/stemmestedene:

  • søndag 10.september 2017  fra kl. 14.00 til kl. 18.00
  • mandag 11. september 2017 fra kl 10.00 til kl 20.00 

Stemmegivningen skjer ved følgende valglokaler/stemmesteder:

  • Dokka - Nordre Land rådhus - inngang ved Sentrum Kino, valglokalet er i kommunestyresalen
  • Torpa - Torpa barne- og ungdomsskole - hovedinngang, valglokalet er i gymsalen


Legitimasjonsplikt
Alle velgere må legitimere seg for å stemme. Du må derfor ta med deg legitimasjon når du skal stemme på valgdagen. Møter du opp i valglokalet uten legitimasjon og du er ukjent for stemmemottaker, vil du ikke få anledning til å stemme. Legitimasjon kan være pass, førerkort eller bankkort med bilde.

Valgkort
Det er veldig fint om du tar med deg valgkortet ditt når du skal avgi din stemme på valgdagen. Dette vil lette arbeidet med å registrere deg som velger.

Velg tekststørrelse
A A A