Valgkort og legitimasjon

Alle velgere får tilsendt valgkort i posten. Legitimasjon kan være pass, førerkort eller bankkort med bilde.

Valgkortet blir utarbeidet på grunnlag av folkeregisterets opplysninger om velgerens bostedsadresse pr. 30. juni i valgåret. Det er altså denne adressen som avgjør hvilken kommune du har stemmerett i. På valgkortet finner du informasjon om åpningstid og hvilket valglokale du skal bruke på valgdagen.

Dersom du ønsker å forhåndsstemme, kan du stemme i hvilken som helst kommune i landet. Din stemme blir da sendt til din hjemkommune.

Du må ikke ha med valgkortet for å stemme, men det forenkler arbeidet for valgfunksjonærene dersom du tar det med og det går raskere for deg å stemme. Har du ikke mottatt valgkortet i posten, eller har mistet det, kan du altså møte opp i valglokalet for å stemme.

Valgkortet gjelder ikke som legitimasjon.

Hva gjør ved feil på eller tap av valgkort?

 • Feil på valgkortet
  Dersom du mener det er feil på valgkortet kan du sende skriftlig melding til: Nordre Land kommune, Politisk sekretariat, Postboks 173, 2882 Dokka.
 • Det står feil adresse på valgkortet (jeg har flyttet)
  Din adresse i manntallet er den som registrert i folkeregisteret pr. 30.06.2017. Flyttinger etter denne dato blir ikke oppdatert i manntallet. Du kan allikevel stemme ved valget.
 • Jeg har byttet navn i forhold til det som står å valgkortet
  Navneendring som er gjort etter 30.juni 2017 blir ikke oppdatert i valgmanntallet. Du kan allikevel stemme under ditt gamle navn.
 • Andre i min familie har fått valgkort og ikke jeg
  Hva skyldes dette?
  Valgkort er sendt til alle som er manntallsført i Nordre Land kommune pr. 30.juni 2017. Dersom du ikke har mottatt valgkortet så kan det være feil i postgangen.

Legitimasjon

Valgloven krever at en velger som er ukjent for stemmemottakeren skal legitimere seg. Alle velgere må legitimere seg for å stemme. Du må derfor ta med deg legitimasjon med bilde når du skal stemme, både på forhåndsstemmemottaket og på valgdagen. Møter du opp i valglokalet uten legitimasjon og du er ukjent for stemmemottaker, vil du ikke få anledning til å stemme.

Eksempler på legitimasjon er pass, førerkort og bankkort med bilde. Du kan også bruke annen type legitimasjon. Kravet er at den inneholder bilde av velgeren, navn og fødselsdato.

Hvis du oppholder deg på en institusjon  som sykehjem, sykehus eller fengsel, kan du få en ansatt ved institusjonen til å bekrefte din identitet.

 

 

Velg tekststørrelse
A A A