Valglogo_gull

Valglister til kommunestyrevalget

Valgstyret i Nordre Land kommune godkjente i møte 26.05.2015 følgende valglister: Arbeiderpartiet, Bygdelista for Nordre Land, Høyre, Kristelig Folkeparti, Miljøpartiet De Grønne, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti.
 

Godkjente listeforslag til offentlig ettersyn.

Klage på Valgstyrets vedtak om å godkjenne listeforslag må fremsettes innen 09.06.2015. Klagen må være skriftlig. Klagen sendes til Nordre Land kommune, Valgstyret, postboks 173, 2882 Dokka eller postmottak@nordre-land.kommune.no.

For nærmere opplysninger om klageadgang henvises det til valgloven § 6-8 og de alminnelige klagebestemmelsene i kapittel 13 eller ta kontakt med Valgstyrets sekretariat på telefon 61 11 60 40.

Valgstyret i Nordre Land kommune

 

 

Tips en venn Skriv ut