Veg og trafikk

Veg og trafikk

Gatelys

Henvendelser angående gatelys skal meldes postmottak@nordre-land.kommune.no

Henvendelser kan også rettes til Sentrumsservice telefon 61 11 60 00.

Det er VOKKS AS som står for vedlikeholdet. De vil i slutten av hver måned få tilsendt en ordreliste fra kommunen hvor henvendelser angående gatelys er listet opp.

Snøbryting

I hovedsak skal det ikke utføres brøying på veger og plasser ved snøfall under 10 centimeter. På enkelte roder og veger skal det brøytes på 5 centimeter.  Dette er for eksempel Storgata. Trafikkerte veger, skoleplasser og fortau skal prioriteres.

Hvis publikum har innspill på brøyting, kan de rettes på epost eller på telefon (61 11 60 00). Det er da viktig å ha klart tidspunkt for hva henveldelsen gjelder, og hvilken gate/plass det er snakk om. Tilbakemeldinger fra publikum er nødvendig for å kunne yte en best mulig service ut i fra de rammer, som finnes.

Tips en venn Skriv ut