Vintersteng veg

Vegen Spåtind-Oppsjøen er vinterstengt

fra 1.november

Kommunal veg fra Spåtind til Oppsjøen ved fv 204, ble i dag  stengt for sesongen.

Det blir kjørt skiløype på vegen fremover.

Nordre Land kommune

Teknisk drift

Tips en venn Skriv ut