esmnh 8rx 4g

Velferdsteknologi

Utvikling av nye løsninger for hjemmetjenesten

Nordre Land kommune har inngått intensjonsavtale med EveryCare AS om utvikling og testing av EveryCare HJEM.  Framtidens helsetjeneste står ovenfor demografiske utfordringer og Nordre Land kommune synes det er spennende å være en utviklingspartner innen nye teknologiske løsninger. Kommunen samarbeider allerede med EveryCare om velferdsteknologi og EveryCare INSTITUSJON er i drift på Landmo omsorg- og rehabiliteringssenter, avd. Soltun. «Vi har gode erfaringer og ønsker fortsatt å være utviklingspartner innen fagfeltet» sier konstituert enhetsleder Omsorg og rehabilitering Marit Ødegård.

For å utvikle tjenester for fremtiden er dette et viktig satsingsområde, hvor målet med samarbeidet er å teste ut sensor- og alarmfunksjoner. Slike løsninger gjør det mulig for eldre og personer med hjelpebehov å bli boende hjemme lengre.  Hjemmesituasjon vil føles tryggere både for den som har et hjelpebehov, for pårørende og for ansatte i hjemmetjenesten.

 

kzkgnqgcxs

App

Fra september 2015 vil prosjektgruppen, sammen med EveryCare, finne frem til sensor- og alarmfunksjoner som skal prøves ut. De første installasjonene starter i desember hvor 5 hjem testes i første omgang, og ytterligere 15 inkluderes fra mai 2016. Prosjektperioden skal evalueres innen utgangen av 2016.

 4y 2c 6zsnf 5

EveryCare i Torpa

For Nordre Land kommune innebærer intensjonsavtalen læring og påvirkningsmuligheter for utvikling av gode løsninger tilpasset de hjemmeboendes behov. «Vi ser det som en stor fordel å være innovative og synes det er spennende å samarbeide med en lokal leverandør i å teste framtidens løsninger» sier Ødegård.

Informasjonsfilm om velferdsteknologi:  https://www.facebook.com/732405490123709/videos/vb.732405490123709/968303633200559/?type=2&theater

Tips en venn Skriv ut