Vigsel

Ekteskapsinngåelse skjer som en vigselshandling i kirken. Ekteskapsinngåelse etter kirkens ordning består av to deler: Den juridiske del med selve ekteskapsinngåelsen, og den kirkelige del med skriftlesning og forbønn.  

Når dere har bestemt dag må dere ta kontakt med menighetssekretæren for reservering av kirke og avtale med prest.

Når dagen nærmer seg vil presten ha en vigselsamtale der dere går igjennom ulike sider ved det å gifte seg og hvordan selve dagen blir gjennomført.

Når det gjelder valg av musikk, kan kantorene være behjelpelige. Musikk til vigselen i kirken skal godkjennes av kantoren. Presten er behjelpelig med å formidle kontakt hvis det er ønskelig.

Vi har laget et enkelt forslag til hvordan man kan utforme og trykke program til sermonien i kirken. Noen ønsker å ta med detaljert beskrivelse av sermonien, men andre trykker kun salmetekstene. Vårt forslag finner du her. 
Dette er basert på liggende A4 som brettes på midten.
Lenger ned på denne siden finner du også lenke til liturgien for vigsel i Den Norske Kirke.

Skjema for registrering av vigsel finner du her.
Skjema for prøving av ekteskapsvilkårene finner du her.
Skjema for forlovererklæring finner du her.
Skjema for melding om endring av navn finner du her.
Skjema for erklæring om skifte finner du her.

Tips en venn Skriv ut