Fylkesutvalget i Innlandet fylkeskommune vedtok den 30.06.20 fordeling av 65.6 millioner i ekstraordinære kommunale næringsfond.
Vi er svært glad for denne muligheten til å hjelpe næringslivet i en ekstraordinær tid.

Midlene skal fordeles videre til bedrifter og næringsorganisasjoner.

Søknad sendes inn via https://www.regionalforvaltning.no/Startside/Velkommen.aspx?Ordning_Id=1894&Cookie=0
Søknadskjema åpner 24.7 med søknadsfrist 18.9

Kort om ordningen

  • Tilskuddet skal gis til bedrifter eller andre næringsaktører.
  • Støtten skal ikke gå til drift eller til bedrifter "i økonomiske vansker".
  • Midlene skal brukes til bedriftsrettet støtte og til andre næringstiltak som kommunen mener er riktig for å motvirke negative virkninger av koronaviruset.

Til bedriftsutvikling kan det ytes tilskudd inntil 50 prosent av tiltakets dokumenterte kostnader. Til samarbeidsprosjekter eller sektorutviklingsprosjekter, kan det ytes tilskudd inntil 75 prosent av tiltakets dokumenterte kostnader. Regler om bagatellmessig støtte gjelder. Dette innebærer at en aktør kan få inntil 200.000 Euro i samlet støtte fra offentlige aktører over en periode på 3 år. Det er søkeren selv som står ansvarlig for å ikke komme i brudd med dette.

Prioriteringer ved tildeling
Følgende er verdt å merke seg:

Næringsfondet i Nordre Land skal brukes til å stimulere og utvikle næringslivet i kommunen. 

  • Tilskudd fra næringsfond bevilges i tråd med de prioriterte satsingsområdene i gjeldende kommunal næringsplan.
  • Tilskudd kan ytes til utvikling av enkeltvirksomheter eller til samarbeidsprosjekter for ulike næringssektorer og grupper av samarbeidende virksomheter.
  • Tilskudd ytes til investeringer og utviklingstiltak. Det ytes ikke tilskudd til ordinær drift eller betjening av gjeld
  • Ved behandling av søknader om støtte fra næringsfond bør følgende elementer vektlegges:
  • Strategisk betydning for utvikling av den aktuelle næringssektoren
  • Strategisk betydning for utvikling av den aktuelle virksomheten
  • Tiltakets betydning for å sikre eksisterende eller potensial for nye arbeidsplasser