08.00:
Flaggheising Ordfører Ola Tore Dokken gratulerer med dagen
Kanal: Kommunens Facebook-side

9.00:
Digital 17. mai feiring i Nordre Land, tradisjonelle innslag i digital innpakning
Kanal: OA.no

10.00:
Festgudstjeneste fra Nordsinni kirke
Kanal: Kirken i Nordre Land Facebook-side

10.30
Digital 17. mai feiring i Nordre Land, tradisjonelle innslag i digital innpakning se video
Kanal: Kommunens Facebook-side

11.00:
Tradisjonelle leker i egen hage. Familiene oppfordres til å dele sine 17. mai-bilder på kommunens Instagram med
#17maiinordreland # #vigratulerervestoppland

13.00:
Saluttering og hele Norge synger nasjonalsangen. Gå gjerne ut og syng

17.00:
Veterankjøretøyparade i Dokkaområdet. Kanskje dukker det opp noen fine og pyntede biler der du bor?
Gå ut og rop HURRA! Del gjerne bilder

21.00:
Firing av flagg

 

Pop up korps, bekransning og andre overraskelser vil det også bli.
Følg oss på OA.no og kommunes Facebook-side.

Del gjerne bilder fra din 17. mai med:
#17maiinordreland # #vigratulerervestoppland

 

Rammer for gjennomføring av 17. mai-feiringen

De nasjonale smitteverntiltakene legger begrensninger på årets 17. mai-feiring.
Her er rammer og bestemmelser som gjelder nasjonaldagen, vedtatt av regjeringen 7. mai:
 • Barnetog slik vi kjenner dem, kan ikke gjennomføres.
 • Korps og kor tillates. Musikantene må marsjere med 2 meters avstand i lengderetningen (mellom rekkene), mens 1 meter er tilstrekkelig skulder til skulder innad i rekkene.
 • Flaggheising og kransenedleggelse kan gjennomføres, men kun med inntil 50 personer med minst en meters avstand.
 • Offentlige fellesarrangementer: Skoler, idrettsanlegg og andre fellesarealer kan benyttes til arrangementer med maksimalt 50 deltakere og innenfor avstandskravet på minimum 1 meter, (50+1-anbefaling). Ansatte og annet personell som står for den praktiske gjennomføringen på offentlig sted, som kjøkkenpersonell, servitører, teknisk personell etc, regnes ikke som en del av arrangementet og er ikke en del av de omtalte 50 deltakerne.
 • Private samlinger: For private arrangementer opprettholdes også anbefaling om kontaktreduksjon, som sier minst 1 meter mellom personer som ikke er i samme husstand og maksimalt 20 personer samlet i én gruppe (20+1-anbefaling).
 • Utendørs: Det anbefales primært utendørs arrangementer, både i privat og offentlig regi.
 • Matservering/salg av mat kan foregå under forutsetning av tilgang på god og nødvendig håndvask eller hånddesinfeksjon. For øvrig må de generelle reglene for matservering som fremgår av Covid-19 forskriften overholdes.
 • Også på 17. mai må vi overholde de enkle, men viktige smittevernreglene:
  Vi må fortsatt ha god hånd- og hostehygienen.
  Vi må holde minimum 1 meters avstand til hverandre.
  Syke må holde seg hjemme.

 

Norske museer samler folks 17. mai-feiring
I år blir det en annerledes nasjonaldag. Det blir ikke 17. mai-tog eller samlinger ved skoler og grendehus. Folk utfordres til å markere dagen på nye og oppfinnsomme måter. Dette vil norske museer høre mer om.

Nå inviterer museene folk til å dokumentere sin 17. mai – både hvordan dagen vanligvis har vært og hvordan den ble i dette uvanlige året. Bidragene vil gi et verdifullt tidsbilde – et reservoar av fortellinger bevart i museenes samlinger. Kampanjen er et samarbeid mellom museer over hele landet. 17. mai arter seg ulikt fra sted til sted og fra person til person. De enkelte museene vil gi innsamlingen lokal tilknytning, spre informasjon og formidle via nettsider og sosiale medier.

Innsamlingen skjer gjennom portalen minner.no. Her kan alle som ønsker, dele fortellinger, fotografier eller film.  Den som deltar kan velge om bidraget skal publiseres på nettstedet, slik at alle kan se det, eller være bare for forskning.

Ikke alle har forutsetninger for å bruke digitale løsninger, som nettportalen minner.no. Vi håper at barn, voksne og eldre kan hjelpe hverandre, slik at de som vil være med får deltatt. Alle fortellinger er verdifulle!

Vi håper at også folk i Land-kommunene vil dele sine erfaringer og minner fra årets feiring, som vi tror blir annerledes, og bli en del av et felles nasjonalt minne fra 17.mai 2020.

https://randsfjordmuseet.no/17mai-2020

Kontaktperson for innsamlinga ved Randsfjordmuseet er Kari-Mette Avtjern kari.mette.avtjern@randsfjordmuseet.no, tlf. 479 70 080