Hjem/Innbygger/Skole og SFO/SFO
SFO

SFO

Skolefritidsordning (SFO) er et tilbud for barn på småskoletrinnet, 1. - 4. trinn, i deres fritid før og etter ordinær skoledag samt i skolens ferier. Det er SFO ved Dokka barneskole og Torpa barne- og ungdomsskole.

Generelle åpningstider
SFO har åpent mandag til fredag før og etter skoletid. SFO åpner kl. 07.00 og stenger kl. 16.30.

Om tilbudet
Tilbudet gjelder også for barn med spesielle behov på mellomtrinnet, 5. - 7. klasse. Innhold og virksomhet skal preges av barns behov for lek, kulturaktiviteter og sosial læring, jfr. opplæringsloven § 13-7

Kontaktinformasjon

Dokka: Tlf. 61 11 68 60  Mobil: 919 14 882 eller rektor 61 11 68 52

Torpa:  Mobil: 913  43 174 eller rektor 61 11 69 52

IST Direkte pålogging for foresatte

Søk og endre SFO-plass

Vedtekter

Priser

Rammeplan for SFO 2018-2022

Nullmobbing.png