Skolerute

Skolerute 2019/2020

Første skoledag 19.08.2019
Høstferie Uke 40
Siste skoledag før jul 20.12.19
Første skoledag etter jul 06.01.20
Vinterferie Uke 9
Påskeferie fra 06.04 til 13.04
Fridag 30.04.2020
Siste skoledag 19.06.2020

Skolerute 2020/2021

Første skoledag 17.08.2020
Høstferie Uke 41
Fridag 27.11.2020
Siste skoledag før jul 22.12.20
Første skoledag etter jul 05.01.21
Vinterferie Uke 9
Påskeferie fra 29.03 til 05.04
Siste skoledag 18.06.2021