Næringsutvikling

Nordre Land kommune har egen førstelinjetjeneste og kan veilede og være en døråpner for nytt og eksisterende næringsliv.

Næringsutvikling er et viktig satsningsområde for Nordre Land kommune.

Førstelinjetjeneste er lokalisert i 5. etg. i rådhuset i Storgata 28, Dokka

Gunnar Berg, næringsrådgiver

Ingrid Bondlid, rådgiver

 

LANDSBYEN NÆRINGSHAGE AS er et innovasjons- og utviklingsselskap som arbeider for nyskaping og verdiskaping i næringslivet, primært i Land-kommunene.

  • Vi bistår bedrifter med innovasjon- og utviklingsprosjekter.
  • Vi støtter og veileder gründere og nyetablerere
  • Vi arrangerer møter, seminar og kurs.
  • Vi legger til rette for møteplasser og nettverksbygging.
  • Vi kobler mennesker og bedrifter som har nytte av hverandre.

LAND UTVIKLING

Mattilsynet

Altinn

Brønnøysundregisteret

Skatteetaten

Innovasjon Norge

Skattefunn