Byggesak

Byggesak

Fra 29. juli innfører byggesaksavdelingen besøks- og telefontid på tirsdager og fredager kl. 8-15.

Møter skal avtales på forhånd på følgende skjema: 

Bestilling av møte med byggesak

Mandag, onsdag og torsdag er byggesak ikke tilgjengelig for besøk og telefoner.

Send gjerne ditt spørsmål til byggesak@nordre-land.kommune.no, mailen besvares fortløpende

Byggesaksavdelingen har 3 ansatte:

Sølvi Flobergseter, fagleder byggesaker tlf. 61 11 60 84

Hallgeir Hovdet, byggesaksbehandler tlf. 61 11 60 81

Finn Jørgensen, byggesaksbehandler og saksbehandler for utslippssaker m.v. tlf. 61 11 60 89

 

Ansvars- og arbeidsoppgaver:

Byggesaksavdelingen skal yte service og behandle saker i samsvar med plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter og vedtekter, kommunens arealplaner med plankart, matrikkelloven, forurensningsloven, forvaltningsloven, m.fl.

Noen av arbeidsoppgavene til byggesaksavdelingen er behandling av:

Sikre god lokal byggeskikk

Søknader om byggetillatelser

Søknader om lokal godkjenning av foretak

Søknader om fradeling

Søknader om utslippstillatelse (tett tank, infiltrasjonsanlegg, minirenseanlegg osv.)

Andre typer forurensningssaker (søppel, brenning av avfall osv.)

Søknader om teknisk infrastruktur (f.eks. veger, vann- og avløpsnett og fjernvarme)

Søknader om dispensasjoner

Riving, avfallsplaner, rehabilitering

Utstede midlertidig brukstillatelse/ferdigattest

Matrikkelføring av byggesaker

Føre tilsyn

Ulovlighetsoppfølging

  • Diverse som å ivareta kulturvern, HMS, universell utforming, radonsikring, naturpåkjenninger osv.