Helsestasjon

Helsestasjon

Helsestasjonen holder til:

Dokka: Landmovegen 5b. Telefon 61 11 63 16

Torpa: Nord-Torpvegen 15. Telefon 61 11 69 10

Ledende helsesykepleier: Tove Lillejordet

Tjenesteområdeleder Velferd: Berit Dokkebakke Navrud

  • Lavterskel
  • Helsefremmende og forebyggende arbeid etter nasjonale retningslinjer
  • Svangerskapsomsorg
  • Barn 0 – 4 år
  • Skolehelsetjeneste
  • Helsestasjon for ungdom
  • Smittevern
  • Barn, foresatte og andre kan ta kontakt

Tverrfaglig samarbeid

Vår målsetting er at alle barn fra 0-5 år, som oppholder seg i Nordre Land kommune, skal få et kvalitativt godt helsestasjonstilbud.

Vi tilbyr hjemmebesøk etter fødsel, samt regelmessige konsultasjoner på helsestasjonen fram til barnet er 5 år. Etter dette har skolehelsetjenesten  ansvaret for oppfølgingen.  

Konsultasjonene gjennomføres som gruppekonsultasjoner eller individuelt. I gruppene blir foreldre med barn født omtrent samtidig satt sammen i grupper på 4 – 5 deltakere. 

Tjenesten er et lavterskeltilbud, og er gratis.