Lege

Legetjenester

Dokka legesenter, Landsbylegene
Landmovegen 5b, 2870 Dokka
tlf. 61 11 46 00

Åpningstid: mandag til fredag kl. 08.00 - 15.30
Telefontid: mandag til fredag kl. 08.00 - 15.00 (lunsj pause kl.12.00-12.30)
Laboratoriet: kl. 08.30 - 15.30


Torpa legesenter 
Nord-Torpvegen 15, 2881 Aust Torpa
tlf. 61 11 46 50

Åpningstid: mandag til fredag kl. 08.30 - 15.30
Telefontid: mandag til fredag kl. 08.30-12.00 og 13.00-15.00
Laboratoriet: kl. 08.30 - 15.00

Legevakt
Trenger du hjelp ved akutt skade eller sykdom utenom fastlegenes kontortid ring 116117 og du vil bli koblet til nærmeste legevakt.
Ved livstruende situasjoner ring 113.

Hvor er Gjøvik interkommunale legevakt
Kyrre Grepps gate 11
2819 Gjøvik

Kart

For øyeblikelig hjelp ring 113
 

Kommunelege: Stefan Løvsletten