Ergoterapi

Hjelpemidler


 

Formidling skjer gjennom ergo-og fysioterapitjenesten, ambulerende vaktmester eller hjemmetjenesten.
Ta kontakt med kommunens sentralbord tlf: 61 11 60 00

Hjelpemiddelsentralen ligger på Gjøvik, og kan låne ut en rekke hjelpemidler etter skriftlig søknad, når det foreligger varig behov (over 2 år). Ergoterapitjenesten, hjemmetjenesten m.fl. er behjelpelig med å skrive søknad. Hjelpemidlene leveres til mottakssted i underetg. på Landmo onsdager.

Ergoterapitjenesten i samarbeid med ambulerende vaktmester er ansvarlig for levering, montering og opplæring i bruk av hjelpemidlene. De samme er ansvarlig for hjelp ved reparasjoner og tilbakelevering til Hjelpemiddelsentralen. Hjelpemidlene det kan søkes på er av mange slag; innenfor områdene bevegelse, syn, hørsel, kognisjon, data med mer.

Kommunal synskontakt: Ergoterapeut Gro Bergan, tlf. 61 11 63 34 / 970 34 038

Kommunal synskontakt får oppdrag fra øyeleger, synspedagog på NAV Hjelpemiddelsentralen, optikere og fra synshemmede direkte. Arbeidet består i å kartlegge behov for synshjelpemidler, svaksyntoptikk, veiledning og opplæring. For å kunne låne synshjelpemidler er man avhengig av epikrise fra øyelege som bekrefter at man er svaksynt, og sier noe om hvilken øyesykdom man har. (Grensen er en visus på 0,33 eller dårligere, evt. spesiell problematikk som synsfeltutfall etc). Kommunal synskontakt har en ”utprøvingskoffert” med en del hjelpemidler som kan demonstreres og prøves ut, men ingen hjelpemidler til utlån. Det må sendes søknad til NAV Hjelpemiddelsentralen. Ved behov for spesielle, individuelt tilpassede hjelpemidler kan synskontakten henvise til utprøving på NAV Hjelpemiddelsentralen eller samarbeidende optiker.
Synskontakten har ansvar for opplæring i bruk av hjelpemidlene.

Kommunal hørselskontakt: Ergoterapeut Monica Solheim,   tlf. 61 11 63 33 / 478 29 929

Hørselskontakten får oppdrag fra Høresentralen, Gjøvik spesialistsenter, NAV Hjelpemiddelsentralen og fra hørselshemmede direkte. (Høresentralen på sykehuset Gjøvik spesialistsenter m.fl.) Ved problemer med høreapparatet må leverandøren kontaktes, ikke hjelpemiddelsentralen. Hørselkontakten i kommuen har ikke ansvarfor oppfølging av høreappar Hørselskontakten kan prøve ut og søke på hørselshjelpemidler som for eksempel. samtaleapparat (i stedet for høreapparat), IR-anlegg for lytting på TV, varslingsanlegg for dørklokke, telefon, brannalarm med mer.

Kommunal hørselskontakt har en  utprøvingskoffert med hjelpemidler som kan demonstreres. Kommunen har ikke slike hjelpemidler til utlån, dette er varige behov og hjelpemidlene utleveres fra NAV Hjelpemiddelsentralen etter søknad. Hørselskontakten hjelper med søknad og opplæring i bruk.
Ved behov for høreapparat må man henvende seg til legen, ta hørselstest, og videresendes til spesialist.
(Høresentralen på sykehuset, Gjøvik spesialistsenter med flere).

Ved problemer med høreapparatet må leverandør kontaktes, ikke hjelpemiddelsentralen.
Hørselskontakten i kommunen har ikke ansvar for oppfølging av høreapparat.

  
Kommunalt hjelpemiddellager:

Her finnes en del hjelpemidler til utlån ved midlertidig og akutt behov. Det er ikke nødvendig med søknad, og utlånet er gratis.

Lageret ligger i underetg. på Landmo under Rehab.avd., inngang fra Gamleveien.

Ta kontakt med ambulerende vaktmester, ergoterapitjenesten eller hjemmetjenesten.Telefon ambulerende vaktmester: 951 93 157

Her finnes bla. rullestoler, krykker, rollatorer, toalettstoler og –forhøyere, sykesenger, dusjstoler, div.spesial-puter, småhjelpemidler med mer.

Ved varig behov skal hjelpemidlet erstattes med utstyr fra Hjelpemiddelsentralen på Gjøvik, etter søknad.