Kino

Kulturarenaer

Sentrum kino

Sentrum Kino ligger i rådhuset og har en sal med 330 sitteplasser. Salen benyttes hovedsakelig til kinoforestillinger, men også til forskjellige andre kulturarrangementer. Det blir i gjennomsnitt vist ca. 200 forestillinger pr. år fordelt på 3 dager pr. uke. Normalt vises det film fredag og søndag. Kommunestyrets årlige budsjettbehandling bestemmer omfanget av kinodriften. 

Lokverkstedet

Kulturarena på Dokka stasjon. 

For utleie, kontakt Svein Ladehaug