Økonomi

Økonomi

Besøksadresse: Rådhuset 5.etg , Storgata 28, 2070 Dokka
Fagruppe Økonomi og strategi besår av 2 avdelinger, Økonomi/innfordring og Skatt.

Leder: Kommunalsjef John Løvmoen

Skatteoppkrever: Lillian Rønningen