Dåp

Dåp skjer vanligvis under ordinære gudstjenester i kirkene på hjemstedet.

Når du skal melde dåp ta kontakt med menighetssekretæren på telefon 61 11 61 26.

Sekretæren vil rettlede dere og svare på eventuelle spørsmål.

Unntaksvis kan det arrangeres spesielle dåpsgudstjenester, men dette forsøkes unngått. 

Presten vil foran dåpen ha en dåpssamtale der presten går inn på ulike sider ved dåpen og det praktiske på selve dagen.

Før dere tar kontakt er det greit å finne ut hvem som skal være faddere, og hvor og når dere ønsker dåp.

Se på gudstjenestelisten som ligger på våre internettsider om når det er gudstjeneste ved kirken dere ønsker dåp. Det er viktig å få datoen bekreftet av menighetssekretæren da det kan forekomme endringer i gudstjenestelisten.

Skjema for innmelding til dåp: Elektronisk   Papirskjema