Arrangemetsutstyr

Arrangementsutsyr

Leie av utstyr til arrangementer i Nordre Land kommune.

Utstyret bør bestilles i god tid og senest 5. virkedager før ønsket levering.

Forespørsel om leie sendes: erik.eng@nordre-land.kommune.no

Utstyr og leiepriser