Nordre Land kommune registrerer post og legger ut postlister i henhold til bestemmelsene i offentlighetsloven og arkivloven med forskrift.

Henvendelser om innsyn i dokumenter kan sendes til kommunens postmottak eller bestilles her. Informasjon om innsynsrett finner du her.