Haugner kirke

Kirken i Nordre Land

Kirkekontoret

Besøksadresse

  • Storgata 30, 2870 Dokka i 2. etg.

Åpningstider: mandag - fredag kl 10:00 - 14:00


Postadresse

  • Kirkekontoret, Postboks 173, 2882 Dokka

Telefon

  • 61 11 61 26 (sekretær)
  • 61 11 61 27 (kirkeverge)
  • 61 11 60 00 (sentralbord)

Telefonliste og e-postadresser til de ansatte 


Den norske kirke 

Her finner du utfyllende opplysnnger om Liturgier og de kirkelige handlinger


Skjema

Her finner du skjema for: